Our Services

บริการของเรา

ให้บริการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ผ่านงานการให้บริการแก่ธุรกิจต่างๆ ทั้งบริษัทของคนไทยและบริษัทต่างชาติ รวมถึงธุรกิจ Start-up ที่เกิดใหม่เป็นจำนวนมาก ให้คําแนะนำการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของลูกค้าอย่างเป็นกันเองทั้งนี้เพื่อให้ได้ ผลงานที่เป็นประโยชน์ด้านการบัญชีบริหารงาน เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของคุณ เป้าหมายของเราคือการให้บริการที่ถูกต้องและทันเวลาด้วยทีมงานที่เป็นมิตรและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

PTSmart provide a wide range of Outsourcing services to meet our customer demands. It will be control business overhead and limited your resources while allow you to concentrate on what you do best while leaving specialized support functions to us.. We can provide a comprehensive and customized range of services designed to exactly meet customer needs. Our Services is designed to complete your daily financial record-keeping tasks, monthly tax returns filling as well as your month-end closing tasks. Our services mind to provide timely and accurate services-all with a friendly-English communication team.

ให้คําแนะนำถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจ

Business setup

จดทะเบียนจดตั้งบริษัท, แก้ไข, เปลี่ยนแปลงในธุรกิจ

Business Registrations

รับจัดทำบัญชี

Accounting & bookkeeping services

ให้คําปรึกษาด้านภาษีอากรและวางแผนภาษี

Tax consultancy & planning

จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งสรรพากร

Tax returns preparation

จัดทำระบบเงินเดือน

Payroll processing

รับตรวจสอบบัญชี

Auditing

ขอ,ต่ออายุ,แก้ไข,เปลี่ยนแปลง visa และ work permit

Visa & work permits

Tax Services

บริการด้านภาษีอากร วางแผนภาษี

บริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านภาษีอากร และวางแผนภาษี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร เพื่อให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนทางภาษีที่ถูกต้องชัดเจน รัดกุม และ เหมาะสม สำหรับธุรกิจทั่วไป ตลอดจนถึงธุรกิจที่เป็นเครือข่ายจากต่างประเทศ เราให้บริการทางด้านบัญชีแบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการของคุณ เรารับจัดทำบัญชี ดูแลงานบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี ทำงบการเงินและรายงานทางการเงินตามความต้องการของผู้บริหารขององค์กรด้วยบริการจากผู้เชี่ยวชาญของเรา ทำให้คุณสามารถวางใจให้เราเป็นผู้ดูแลงานบัญชีเหล่านี้แทนคุณ

We provide tax consultancy services to small to medium multinational and international companies in Thailand who need our thorough understanding of the Thai tax law, rules, regulations, as well as Double Taxation Agreements (DTAs).

tax01

Accounting Services

บริการจัดทำบัญชี
ดูแลงานบัญชี
และทำงบการเงิน

รับทำบัญชีแบบครบวงจร ละเอียด และรวดเร็ว

P.T.Smart ดำเนินงานโดยทีมงานบัญชีรุ่นใหม่ ให้บริการครบวงจร อาทิ รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ จัดทำบัญชี ดูแลงานบัญชี และทำงบการเงิน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีอากร

สำนักงานให้บริการวิชาชีพมามากกว่า 20 ปี โดยทีมงานที่มากไปด้วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ จะช่วยดูแลให้คำปรึกษา คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับการจัดทำบัญชีและทำงบการเงิน ในรูปแบบรายงานเฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ และวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจของคุณ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าระบบบัญชีของคุณครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ สามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการวางแผนองค์กร และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

PTSmart providing Thai accounting services with our boarding experience with Thai Accounting Standards and familiar with international clients. Our services include bookkeeping, payroll processing, auditing, financial and management reporting, Our services included started-up and well established and multination company in Thailand.