About PTSmart

เกี่ยวกับ PTSmart

พี. ที. สมาร์ท เป็นสำนักงาน ที่ได้ให้บริการด้านวิชาชีพ การจัดทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี และการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 พร้อมกับขยายงานให้บริการอย่างครบวงจร ในด้านต่างๆมากขึ้น อาทิ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ และการเงิน รับทำบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี งานด้านการจดทะเบียนต่างๆ รวมถึงบริการเอ้าท์ซอร์ส (Outsource) ปัจจุบันบริษัทฯ ของเราได้ให้บริการงานด้านวิชาชีพแก่ธุรกิจในเกือบทุกแขนง ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลาง ตลอดจนถึงธุรกิจที่ถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย

PTSmart has provided a broad range of Professional services, accounting taxation auditing and management consulting services in Thailand since 1994. The firm provides a broader range of management consulting services accounting, bookkeeping, payroll, auditing, tax services, tax-business consulting, company registration, application of all business licenses, Outsource Services. Presently, our Firm provides professional services in nearly all fields of business to both foreign and Thai companies from small size to large business companies.

Our Services

บริการของเรา

ให้บริการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ผ่านงานการให้บริการแก่ธุรกิจต่างๆ ทั้งบริษัทของคนไทยและบริษัทต่างชาติ รวมถึงธุรกิจ Start-up ที่เกิดใหม่เป็นจำนวนมาก ให้คําแนะนำการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของลูกค้าอย่างเป็นกันเองทั้งนี้เพื่อให้ได้ ผลงานที่เป็นประโยชน์ด้านการบัญชีบริหารงาน เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของคุณ เป้าหมายของเราคือการให้บริการที่ถูกต้องและทันเวลาด้วยทีมงานที่เป็นมิตรและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

PTSmart provide a wide range of Outsourcing services to meet our customer demands. It will be control business overhead and limited your resources while allow you to concentrate on what you do best while leaving specialized support functions to us.. We can provide a comprehensive and customized range of services designed to exactly meet customer needs. Our Services is designed to complete your daily financial record-keeping tasks, monthly tax returns filling as well as your month-end closing tasks. Our services mind to provide timely and accurate services-all with a friendly-English communication team.

ให้คําแนะนำถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจ

Business setup

จดทะเบียนจดตั้งบริษัท, แก้ไข, เปลี่ยนแปลงในธุรกิจ

Business Registrations

รับจัดทำบัญชี

Accounting & bookkeeping services

ให้คําปรึกษาด้านภาษีอากรและวางแผนภาษี

Tax consultancy & planning

จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งสรรพากร

Tax returns preparation

จัดทำระบบเงินเดือน

Payroll processing

รับตรวจสอบบัญชี

Auditing

ขอ,ต่ออายุ,แก้ไข,เปลี่ยนแปลง visa และ work permit

Visa & work permits

รับทำบัญชีแบบครบวงจร ละเอียด และรวดเร็ว

P.T.Smart ดำเนินงานโดยทีมงานบัญชีรุ่นใหม่ ให้บริการครบวงจร อาทิ รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ จัดทำบัญชี ดูแลงานบัญชี และทำงบการเงิน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีอากร

PTSmart พร้อมเป็นที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากรและการวางแผนภาษีให้บริการโดยผู้ชํานาญด้านภาษีอากร คุณจะได้รับคาแนะนําเกี่ยวกับภาษีที่ชัดเจน รัดกุม
และเหมาะสม สําหรับธุรกิจทั่วไป ตลอดจนถึงธุรกิจที่เป็นกิจการระหว่างประเทศ

นอกจากนี้เรายังมีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภาษีช่วยแนะนำคุณตลอด การตรวจสอบให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีส่วนเข้าร่วมและประเมินความเป็นไปได้ สรุปผลการตรวจสอบภาษีอากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีธุรกิจเฉพาะ , ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย , และภาษีซ้อนของบริษัทต่างประเทศในประเทศไทย ”

Article

ข่าวสาร

Testimonials

ขอขอบคุณผู้ไว้วางใจในบริการของเรา

  • ผมมีความเชื่อมั่นใน บริษัท พี.ที. สมาร์ท จำกัด ซึ่งผมเป็นลูกค้าของ บริษัท พี.ที.สมาร์ท จำกัด มาเป็น 10 ปีแล้ว ผมมองเห็นความจริงใจและบริการลูกค้าด้วยความเป็นกันเอง ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรับผิดชอบ ดังนั้นจึง ทำให้ผมอุ่นใจในการที่ใช้บริการ

    นายปรมัตถ์ หอมจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาลาส จำกัด
  • สิ่งแรกที่ผมชอบบริการของบริษัท พี.ที. สมาร์ท จำกัด คือ การสื่อสารกับลูกค้าแบบเป็นกันเอง ตอบได้รวดเร็วทันใจ ถูกต้องและเข้าใจง่ายๆ ไม่ว่าจะปรึกษาธุรกิจหรือถามข้อสงสัยใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับระบบด้านการเงินการบัญชี ภาษีอากร ผมก็มักจะได้รับคำตอบเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก เสมือนเป็น เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ธุรกิจ เลยครับ

    นายภาสกร นาคชุ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี เอ็น อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด
  • ผมคิดว่า บริษัท พี.ที. สมาร์ท จำกัด ทำงานทุกอย่างด้วยใจ จึงทำให้การบริการค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูง โดยคำนึงถึงการเอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา อีกทั้งยังบริการลูกค้าอย่างที่ลูกค้าคาดหวังว่าลูกค้าจะได้รับบริการอย่างดีและเป็นกันเอง เหตุนี้จึงทำให้ผมมั่นใจในการเลือกใช้บริการของ บริษัท พี.ที. สมาร์ท จำกัด

    มิสเตอร์ เอเลียท แอนโทนี่ เดลูนาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนโตร แลบส์ จำกัด