About PTSmart

เกี่ยวกับ PTSmart

พี. ที. สมาร์ท เป็นสำนักงาน ที่ได้ให้บริการด้านวิชาชีพ การจัดทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี และการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 พร้อมกับขยายงานให้บริการอย่างครบวงจร ในด้านต่างๆมากขึ้น อาทิ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ และการเงิน รับทำบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี งานด้านการจดทะเบียนต่างๆ รวมถึงบริการเอ้าท์ซอร์ส (Outsource) ปัจจุบันบริษัทฯ ของเราได้ให้บริการงานด้านวิชาชีพแก่ธุรกิจในเกือบทุกแขนง ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลาง ตลอดจนถึงธุรกิจที่ถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย

PTSmart has provided a broad range of Professional services, accounting taxation auditing and management consulting services in Thailand since 1994. The firm provides a broader range of management consulting services accounting, bookkeeping, payroll, auditing, tax services, tax-business consulting, company registration, application of all business licenses, Outsource Services. Presently, our Firm provides professional services in nearly all fields of business to both foreign and Thai companies from small size to large business companies.

Our Services

บริการของเรา

ให้บริการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ที่มีประสพการณ์ผ่านงานการให้บริการแก่ธุรกิจต่างๆทั้งบริษัทของคนไทยและบริษัทต่างชาติ รวมถึงธุรกิจ Start-up ทีเกิดใหม่เป็นจำนวนมาก
ให้คำแนะนำการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของลูกค้าอย่างเป็นกันเองทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์ด้านการ บัญชีบริหารงาน เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของคุณ เป้าหมายของเราคือ การให้บริการที่ถูกต้องและทันเวลา ด้วยทีมงานที่เป็นมิตรและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

PTSmart provide a wide range of Outsourcing services to meet our customer demands. It will be control business overhead and limited your resources while allow you to concentrate on what you do best while leaving specialized support functions to us.. We can provide a comprehensive and customized range of services designed to exactly meet customer needs. Our Services is designed to complete your daily financial record-keeping tasks, monthly tax returns filling as well as your month-end closing tasks. Our services mind to provide timely and accurate services-all with a friendly-English communication team.

ให้คำแนะนำถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจ

Business setup and registration

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, แก้ไข, เปลี่ยนแปลงในธุรกิจ

Accounting & bookkeeping services

รับจัดทำบัญชี

Tax consultancy & planning

ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรและวางแผนภาษี

Tax consultancy & planning

จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งสรรพากร

Tax returns preparation

จัดทำระบบเงินเดือน

Payroll processing

รับตรวจสอบบัญชี

Auditing

ขอ,ต่ออายุ,แก้ไข,เปลี่ยนแปลง visa และ work permit

Visa & work permits

Accounting Services

บริการจัดทำบัญชี
ดูแลงานบัญชี
และทำงบการเงิน

รับทำบัญชีแบบครบวงจร ละเอียด และรวดเร็ว

P.T.Smart ดำเนินงานโดยทีมงานบัญชีรุ่นใหม่ ให้บริการครบวงจร อาทิ รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ จัดทำบัญชี ดูแลงานบัญชี และทำงบการเงิน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีอากร

สำนักงานให้บริการวิชาชีพมามากกว่า 20 ปี โดยทีมงานที่มากไปด้วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ จะช่วยดูแลให้คำปรึกษา คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับการจัดทำบัญชีและทำงบการเงิน ในรูปแบบรายงานเฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ และวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจของคุณ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าระบบบัญชีของคุณครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ สามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการวางแผนองค์กร และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

PTSmart providing Thai accounting services with our boarding experience with Thai Accounting Standards and familiar with international clients. Our services include bookkeeping, payroll processing, auditing, financial and management reporting, Our services included started-up and well established and multination company in Thailand.

Tax Services

บริการด้านภาษีอากร วางแผนภาษี

บริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านภาษีอากร และวางแผนภาษี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร เพื่อให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนทางภาษีที่ถูกต้องชัดเจน รัดกุม และ เหมาะสม สำหรับธุรกิจทั่วไป ตลอดจนถึงธุรกิจที่เป็นเครือข่ายจากต่างประเทศ เราให้บริการทางด้านบัญชีแบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการของคุณ เรารับจัดทำบัญชี ดูแลงานบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี ทำงบการเงินและรายงานทางการเงินตามความต้องการของผู้บริหารขององค์กรด้วยบริการจากผู้เชี่ยวชาญของเรา ทำให้คุณสามารถวางใจให้เราเป็นผู้ดูแลงานบัญชีเหล่านี้แทนคุณ

We provide tax consultancy services to small to medium multinational and international companies in Thailand who need our thorough understanding of the Thai tax law, rules, regulations, as well as Double Taxation Agreements (DTAs).

h-bg-03

PTSmart พร้อมเป็นที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากร และการวางแผนภาษี ให้บริการโดยผู้ชำนาญด้านภาษีอากร คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีที่ชัดเจน รัดกุม และ เหมาะสม สำหรับธุรกิจทั่วไป ตลอดจนถึงธุรกิจที่เป็นกิจการระหว่างประเทศ
​​
นอกจากนี้เรายังมีผู้เชี่ยวและมีประสพการณ์ในการตรวจสอบภาษี ช่วยแนะนำคุณตลอด การตรวจสอบให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีส่วนเข้าร่วมและประเมินความเป็นไปได้สรุปผลการตรวจสอบภาษีอากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีหักณ.ที่จ่าย, และภาษีซ้อนของบริษัทต่างประเทศในประเทศไทย

Article

ข่าวสาร

Testimonials

ขอขอบคุณผู้ไว้วางใจในบริการของเรา

 • Lipsum id orci porta dapibus cras ultricies ligula sed magna dictum porta tesque in ipsum id orci porta dapibus nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat jraesent

  Kathy Dehaan
  Kathy Dehaan Freelancer
 • Pellent esque in ipsum id orci porta dapibus cras ultricies ligula sed magna dictum porta tesque in ipsum id orci porta dapibus nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat jraesent

  Marsha Wilson
  Marsha Wilson Developer
 • Porta dapibus cras ultricies ligula sed magna dictum porta tesque in ipsum id orci porta dapibus nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat

  Cecil Rivers
  Cecil Rivers IT expert